Project

Algoritmen op posets en comparabiliteitsgrafen: opsommen, transitieve oriëntatie en stochastische dominantie extensies

Code
01P06710
Looptijd
01-10-2010 → 15-05-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
Trefwoorden
partieel geordende verzamelingen algoritmen comparabiliteitsgrafen
 
Projectomschrijving

In dit project zullen posets en andere wiskundige structuren zoals comparabiliteitsgrafen, die gezien kunnen worden als een veralgemening van posets, bestudeerd worden. Verder zal een studie gedaan worden naar hoe alle posets corresponderend met de transitieve oriëntaties van een dergelijke comparabiliteitsgraaf op een efficiënte manier gegenereerd kunnen worden. Tenslotte zullen we extensies van een poset bestuderen die bekomen worden door het gebruik van stochastische dominantie van de distributie van de rangschikkingsprobabiliteiten van de elementen van een poset.