Project

Nieuw wrijvingslasprocédé voor het automatisch lassen van pijpleidingen