Project

Nieuw wrijvingslasprocédé voor het automatisch lassen van pijpleidingen

Looptijd
02-05-2007 → 30-04-2009
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Product development
 • Engineering and technology
  • Manufacturing engineering
  • Other mechanical and manufacturing engineering
  • Ceramic and glass materials
  • Materials science and engineering
  • Metallurgical engineering
  • Semiconductor materials
  • Other materials engineering
Trefwoorden
rondnaden wrijvingslassen pijpleidingen
 
Projectomschrijving

In dit project wordt het wrijvingslassen geoptimaliseerd om gebruikt te kunnen worden voor het lassen van rondnaden van lange (18m) stukken buisleidingen. Dit impliceert vooreerst het werken met 2 stationaire pijpleidingstukken en 1 roterende ring toevoegmateriaal. De verschillende lasparameters (rotatiesnelheid, wrijvingsdruk, smeeddruk, geometrie van de toevoeging, warmtehuishouding) zullen grondig worden onderzocht zodat een optimale laskwaliteit bekomen wordt. Deze zal beoordeeld worden van de hand van klassieke mechanische beproeving (trekproef, Sharpy-proef) en metallografie. Daarnaast zullen ook vermoeiingsproeven op kleine en grote schaal worden uitgevoerd.