Project

Vlakwa

Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
Vlakwa
 
Projectomschrijving

Vlakwa bundelt diverse (water)actoren in Vlaanderen en heeft als operationele doelstellingen:

1. noden- en nieuwewaardenketens-detectie en hieraan gekoppelde innovaties en projecten initiëren;
2. als intermediair de samenwerking in toegepaste, complementaire, en vraaggedreven onderzoeks-& ontwikkelings- & innovatieactiviteiten ondersteunen;
3. demonstratieprojecten initiëren en ondersteunen;
4. nationale en internationale waterkennis en -ervaring verzamelen en verspreiden, en de valorisatie ervan ondersteunen;
5. strategische adviesondersteuning verlenen en coördineren
6. signaleren en creëren van nieuwe kansen voor innovatie binnen Europese en internationale programma's;
7. samenwerkingsverbanden rond innovatie en valorisatie opzetten.