Project

meiofauna in Philippine brakwateraquacultuur vijvers

Code
13V18908
Looptijd
01-11-2008 → 01-11-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Fisheries sciences
Trefwoorden
brak water
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van dit project is om de impact van de aquacultuur in het mariene milieu voor een duurzame aquacultuur door de identificatie van de meiobenthos en analyse van de nematodendiversiteit- in viskwekerijen te beoordelen. Drie verschillende aquacultuur zal worden beschouwd namelijk intensief, uitgebreid en semi-extensieve. Meiobenthos zal worden gebruikt om de impact van deze praktijken om het milieu te onderzoeken. Deze zullen worden vergeleken met de natuurlijke ongestoorde habitat. Het project zal studenten in nematode identificatie en biodiversiteit analyse trainen. Dit zal ook het versterken van de onderzoekscapaciteit van de universiteit op het gebied van biodiversiteit, ecologie en de lokale milieukwaliteit studies.