Project

Anaerobe oxidatie van methaan in korrelslib reactoren voor duurzame afvalwaterzuivering

Acroniem
anMOgran
Looptijd
01-06-2013 → 15-01-2015
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
duurzame behandeling afvalwater
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde project wordt voorgesteld om anaërobe ammonium oxidatie en anaërobe methaanoxidatie in korrelslib reactoren gezien duurzame afvalwaterbehandeling. Anaerobe ammonium oxidatie en anaërobe methaanoxidatie vereisen beide (gedeeltelijk) nitritatie ammonium tot nitriet als een voorafgaande stap. Analoog aan de praktische uitvoering van autotrofe stikstofverwijdering kan gedacht worden aan één reactor of twee-reactor configuraties gecombineerd anaërobe ammonium oxidatie en anaërobe methaanoxydatie realiseren. afhankelijk of gedeeltelijke nitritatie respectievelijk gerealiseerd in dezelfde reactor of in een afzonderlijke reactor.