Project

Innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond stedelijke distributie: haalbare modellen rond vraaggestuurd bundelen en stedelijke distributiecentra