Project

Innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond stedelijke distributie: haalbare modellen rond vraaggestuurd bundelen en stedelijke distributiecentra

Code
110I5609
Looptijd
20-04-2009 → 20-09-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Geophysics
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Other earth sciences
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Engineering and technology
  • Geomatic engineering
Trefwoorden
stedelijke distributie
 
Projectomschrijving

Stedelijke distributie is het vervoer en de logistieke activiteiten die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de vraag van de ondernemers, publieke instellingen én consumenten in onze steden naar specifieke goederen en diensten. Het gaat om goederenvervoer, maar ook om laden en lossen en eventueel zelfs om consolideren en toegevoegde waarde activiteiten. Vaak voorkomende problemen zoals niet afgestemde vensteruren, handelaars uit dezelfde buurt die allemaal onafhankelijk laten leveren, en steeds kleinere en frequentere zendingen, veroorzaken overlast van goederenvervoer in steden. Denk maar aan verkeersopstoppingen, luchtvervuiling, geluidshinder en verkeersonveilige situaties met vrachtverkeer en voetgangers waar onze steden steeds meer en meer mee kampen. Hierdoor kunnen ze steeds moeilijker voldoen aan de hoge eisen die de gebruikers van de stedelijke ruimte stellen op het vlak van leefbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, werkgelegenheid en aantrekkingskracht op winkels en bedrijven. Goederenvervoer vertegenwoordigt 20-30% van de stedelijke voertuigkilometers (Dablanc, 2007) en 15-50% van de luchtvervuiling door transportactiviteiten in een stad (Dablanc, 2007). Dit verkeer is vaak individueel
georganiseerd en kan inzake verkeersbewegingen zeker geoptimaliseerd worden. In dit eindrapport zal het ontstaan, de doelstellingen, aanpak en resultaten van de digitale kaart
besproken worden die werd ontwikkeld om een overzicht te bieden van de huidige stadsdistributie in Vlaanderen. Hierop worden o.a. de geldende reglementeringen voor belevering in elke Vlaamse stad in beeld gebracht. Op basis hiervan kan doelgericht gewerkt worden aan een integrale lokale beleidsvoering rond stedelijke distributie in Vlaanderen.