Project

Markeerders en makers van een traditie: De serieel gepubliceerde modernistische "kleine" bloemlezing (1912-1930)

Code
3F028917
Looptijd
01-10-2017 → 31-08-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
 
Projectomschrijving

Het tijdschrift en de bloemlezing waren twee belangrijke voertuigen voor de verspreiding van poëzie
tijdens het begin van de twintigste eeuw. In modernistische studies is veel aandacht besteed aan de
tijdschrift en zijn baanbrekende rol in de creatie van literair modernisme. Daarentegen veel minder werk
bestaat op de modernistische gedichtenbundel. Dit is verrassend omdat veel modernistische poëzie
anthologieën en modernistische tijdschriften hadden nauwe relaties met elkaar en in sommige gevallen
waren zelfs aangesloten. Dit project bestudeert de modernistische gedichtenbundel in relatie tot de
modernistisch tijdschrift om een ​​nieuw licht te werpen op de vorming van een modernistische traditie. Het onderzoekt een
corpus van in serie uitgegeven modernistische poëzie bloemlezingen en aanverwante of geaffilieerde modernist
tijdschriften om de rol van de bloemlezing in de literaire omgeving van het begin van de twintigste te onthullen
eeuw. Door deze twee publicatietypen in samenhang te onderzoeken, geeft het project inzicht in
hoe auteurs hun werken verspreidden via een verscheidenheid aan publicaties en hoe editors opnieuw werden bewerkt
modernisme door poëzie opnieuw te publiceren in de bloemlezing. Het project onderzoekt eerst hoe het tijdschrift werkt
en de bloemlezing heeft betrekking op elkaar. Ten tweede analyseert het hoe poëzie anders functioneerde in
deze twee publicatiecontexten. Ten slotte wordt onderzocht hoe auteurs en editors hebben deelgenomen aan de
vorming van een modernistische "canon" via hun rollen als contribuanten aan en / of redacteurs hiervan
publicaties.