Project

Laagfrequente geluidsgeneratie en ‐propagatie bij grote horizontale‐as wind turbines