Project

Laagfrequente geluidsgeneratie en ‐propagatie bij grote horizontale‐as wind turbines

Code
01J11015
Looptijd
01-09-2015 → 30-06-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Classical physics
  • Optical physics
  • Atmospheric sciences
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Atmospheric sciences, challenges and pollution
 • Engineering and technology
  • Mechanics
Trefwoorden
geluidsgeneratie akoestiek turbulentie laag-frequent geluid wind turbine refractie geluidspropagatie atmosfeer
 
Projectomschrijving

De lawaaiproblematiek rond grote windturbines met horizontale as beperkt een verdere uitrol. Vooral de laagfrequente emissie wordt geacht hinderlijk en schadelijk te zijn voor omwonenden. Dit onderzoeksproject beoogt een tijdsdomeinmodel te ontwikkelen voor geluidsgeneratie en –propagatie, vertrekkende van hoog-detail numerieke stromingssimulaties. De mechanismen van laagfrequent geluid worden hiermee uitgeklaard alsook de manier waarop deze beïnvloed worden door atmosferische instroomcondities.