Project

Het effect van thuiswerken op mobiliteit en welzijn

Code
3G043522
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Geography of mobility and transportation
    • Human geography not elsewhere classified
  • Engineering and technology
    • Transport planning
Trefwoorden
telewerken welzijn
 
Projectomschrijving

De huidige COVID-19 pandemie zal in de komende jaren wellicht leiden tot meer thuiswerken voor een aanzienlijk deel van werknemers. Bestaande studies zijn echter nog niet tot een consensus gekomen over de effecten van thuiswerken op verplaatsingsgedrag, aangezien minder pendelverplaatsingen gecompenseerd kunnen worden door meer of langere verplaatsingen voor andere doelen of zelfs door te verhuizen verder weg van het werk. Bovendien blijft het onduidelijk hoe personen hun dagelijkse tijdsinvulling veranderen en hoe thuiswerken welzijn beïnvloedt. Dit onderzoeksvoorstel heeft vier objectieven: 1. Onderzoeken van het effect van thuiswerken op pendelverplaatsingen en de woonplaatskeuze; 2. Analyseren van de invloed van thuiswerken op dagelijks tijdsgebruik; 3. Analyseren van het effect van thuiswerken op subjectief welzijn; 4. Creëren van een overzicht van de relaties tussen thuiswerken en (veranderingen in) pendelverplaastingen, tijdsgebruik en welzijn. Een online vragenlijst zal data verzamelen van werknemers die makkelijk frequent van thuis kunnen werken. In eerste instantie zullen werknemers van de Universiteit Gent en de Stad Gent gecontacteerd worden (mikkend op 2000 volledig ingevulde vragenlijsten). Deze studie zal waardevolle inzichten creëren in hoe thuiswerken de vraag naar mobiliteit beïnvloedt, hoe personen hun tijdsgebuik aanpassen en hoe thuiswerken het welzijn beïnvloedt door veranderingen in dagelijkse activiteiten en de balans tussen werk en privé.