Project

De subtiele aard van lignine-depolymerisatie ontrafelen met behulp van online gekoppelde GPC- alomvattende 2DGC uitgerust met een veelzijdige pyrolyse-interface