Project

De subtiele aard van lignine-depolymerisatie ontrafelen met behulp van online gekoppelde GPC- alomvattende 2DGC uitgerust met een veelzijdige pyrolyse-interface

Code
1S15123N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Analytical spectrometry
  • Instrumental methods
  • Catalysis
 • Engineering and technology
  • Sustainable and environmental engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Multidimensionale chromatografie Pyrolyse-interface Bio-aromatische analyse
 
Projectomschrijving

Adequate identificatie en kwantificering van chemisch diverse mengsels die niet-vluchtige componenten bevatten, is verre van eenvoudig, vooral omdat ze niet langer compatibel zijn met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) analyse. Het gebrek aan geschikte analytische technieken voor dergelijke mengsels belemmert momenteel onderzoek dat evoluties naar een circulaire economie zou kunnen bevorderen, bijvoorbeeld de vervanging van petrochemische aromaten door groene alternatieven geproduceerd via ligninedepolymerisatie. Tweedimensionale vloeistofchromatografie (LCxLC) is in staat om deze componenten te scheiden, maar mist de veelzijdigheid en het gebruiksgemak van GC-MS in elektroneninslagmodus (EI). Daarom zal in dit project een nieuwe analysetechniek worden ontwikkeld, die het vermogen van gelpermeatiechromatografie (GPC) om niet-vluchtige stoffen te scheiden combineert met het ongeëvenaarde scheidings- en identificatievermogen van tweedimensionale gaschromatografie (GC×GC-MS). Eerst zal GPC- en pyrolyse-GCxGC-MS op een offline manier gekoppeld worden en zullen de parameters van beide technieken geoptimaliseerd worden. Vervolgens wordt de hardware in een online configuratie geïntegreerd. Tegelijkertijd zal een innovatieve visualisatie- en interpretatiemethode worden ontwikkeld voor de enorme hoeveelheden data die zullen worden gegenereerd. Ten slotte zal de analytische kracht van de nieuwe techniek in de beoogde toepassing worden gedemonstreerd.