Project

Ellipsometer gekoppelde elektrochemische 'kwartskristalmicrobalans "voor de karakterisering van materiaaloppervlakken.

Code
191A0110
Looptijd
22-07-2010 → 01-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
Kwartskristalmicrobalans
 
Projectomschrijving

  ; Omdat meerdere partners betrokken zijn bij de aanvraag, zal het zeer belangrijk om de meervoudige stroomlijnen analyses uit te voeren met behulp van de ELLI-EQCM. Daarom is de lab manager van de coördinerende laboratorium (Ing. Veerle Boterberg die een vaste positie aan de UGent), zal verantwoordelijk zijn voor de planning van de metingen. Voor elke meting moet worden uitgevoerd, wordt een analyse Aanvraagformulier moeten elektronisch aan Ing. Veerle Boterberg die zal volgen op deze manier ook van het logboek van de ELLI-EQCM houden. Het formulier Analysis Request bevat de volgende onderdelen: (1) type analyse (QCM, ellipsometer of gecombineerd), (2) 10 lijn beschrijving van het experiment (3) aantal monsters, (4) aanduiding of eerste gebruik training is niet vereist of niet. Op basis van deze input, zal de metingen worden gepland in de planning. Tijdens de wekelijkse stafvergaderingen op PBM, zal de status van de ELLI-EQCM vaste discussiepunt zijn. Indien nodig en na raadpleging van het ELLI-EQCM leden van het consortium, zal corrigerende maatregelen worden genomen. Voor de eerste drie jaar wordt een indicatieve gebruiksplan in onderstaande tabel. Tijdens het jaar 1-3, het gebruik% door ELLI-EQCM partners en andere gebruikers die in § 1.5 zal langzaam afnemen. Dit is logisch, omdat in het eerste jaar, de oprichting van de nieuwe methoden voor het meten van de verschillende monsters tijdrovend zijn.