Project

CO2 en CH4 als dragers van regionale ontwikkeling (Power to gas)

Code
41B01214
Looptijd
01-02-2014 → 31-12-2014
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
Trefwoorden
CO2 en CH4
 
Projectomschrijving

POWER TO GAS CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling, van probleem naar kans Interreg Vlaanderen-Nederland IVA-VLANED-2.68 Prof. Jan Desmet

De doelstelling van het project is het versterken van de economische slagkracht van de regio door een basis te leggen voor een rendabele C02 en CH4 infrastructuur aan beide zijden van de grens. Op die manier wordt de transitie van Jang- naar kart cyclische energie gestimuleerd en kunnen de regio's hun positie op dit gebied in Europa verder vergroten. Om de bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken moeten C02 en CH4 bronnen en C02 en CH4 vraag in kaart warden gebracht. Moet er verder onderzoek gedaan warden gedaan naar C02 zuivering en moet de transport 2013 2oso infrastructuur (vooral pijpleidingen) in de grensregio goed in kaart warden gebracht. Ook de locaties van duurzame energie moeten in kaart worden gebracht en er moet onderzoek gedaan warden naar de omzetting van duurzame elektriciteit om die lang op te slaan als methaan.