Project

Constructie van een weefselarray voor high 'high-troughput' detectie van genomische afwijkingen en eiwitprofilering in neuroblastoom

Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2009
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Genetics
    • Systems biology
  • Medical and health sciences
    • Molecular and cell biology
    • Molecular and cell biology
Trefwoorden
neuroblastoom immuunhistochemie weefsel
 
Projectomschrijving

De bedoeling van dit project is om een weefselarray aan te maken vertrekkende vanuit parafinnemateriaal van neuroblastoom tumoren. Deze arrays zullen gebruikt worden ter validatie van vroegere onderzoeksdata zoals genexpressie-analyse en arrayCGH. Dit moet toelaten om een aantal interessante bevindingen op een groot aantal tumoren simultaan te onderzoeken. De gebruikte technieken zullen bestaan uit fluorescentie in situ hybridisatie en immuunhistochemische kleuringen.