Project

Onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht behandeling in gemeenschapsinstellingen voor jongeren

Code
110U2315
Looptijd
08-12-2015 → 08-11-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogical assessment and diagnostics
    • Orthopedagogical interventions
    • Orthopedagogics and special education not elsewhere classified
Trefwoorden
oriëntatiecentrum jeugdzorg
 
Projectomschrijving

Het onderstaande exploratieve ontwerpprotocol is gebaseerd op een integratieve visie met RNR en GLM als richtinggevende modellen voor de hulpverlening aan en begeleiding van jongeren die (ernstig) normoverschrijdend gedrag hebben gepleegd. Gebaseerd op de stand van zaken bij de centrale en lokale procesbegeleiding, onderscheiden we t.a.v. de werking van het voorportaal en de integratie ervan in een ruimer begeleidingstraject drie fasen:
1. Beslissing of open dan wel gesloten opvang noodzakelijk is;
2. Bij beslissing dat gesloten opvang noodzakelijk is: interne indicatiestelling m.b.t. het te volgen traject;
3. Verder verfijnen en individualiseren van het traject.
Onderstaande uitwerking betreft een exploratieve schets van een mogelijke invulling van fase 1 en fase 2 op basis van de theoretische modellen die hierboven
summier zijn toegelicht (RNR / GLM). Op basis van beleidskeuzes en de concrete praktijk zal dit voorstel verder dienen te worden geoperationaliseerd.