Project

E-course meertaligheid en leren

Acroniem
e-course
Code
41J08921
Looptijd
15-10-2021 → 14-10-2022
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language acquisition
  • Social sciences
    • Language curriculum and pedagogics
    • Second language learning
    • Teacher education and professional development of educators
Trefwoorden
meertaligheid taalbeleid leren taalverwerving professionalisering
 
Projectomschrijving

Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) heeft toekomstambities op het vlak van e-leren. Een doorgedreven didactische en technische expertise op het terrein van e-leren ontbreekt momenteel. In dit project ontwikkelen SDL en Tecolab, beide verbonden aan de Universiteit Gent, samen een ecourse meertaligheid en leren voor werkende leerkrachten in het basis- en het secundair onderwijs door hun complementaire expertises te bundelen. Tijdens het project borgt SDL de verworven expertise over e-leren in de
eigen organisatie om ze na afloop van het project blijvend in te zetten voor de ontwikkeling van andere e-leertrajecten in SDL-expertisethema’s. Het is bovendien onze ambitie om deze e-leertrajecten breed uit te rollen in Vlaanderen en kwaliteitsvol te implementeren en te begeleiden door een wederkerige samenwerking met het werkveld en door een sterk partnerschap met schoolondersteuners