Project

ASH-CEM: Nieuwe Cement en bouwmaterialen uit assen

Acroniem
ASH-CEM
Looptijd
01-01-2016 → 30-09-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
Trefwoorden
bouwmaterialen uit assen
 
Projectomschrijving

ASH-CEM richt zich op de ontwikkeling van een nieuw type binder, zowel cement als carbonatatie gebaseerd, door gebruik te maken van behandelde MSWI verbrandingsassen (MSWI: Municipal Solid Waste Incinerators -vast gemeentelijk/stedelijk afval verbrandingsinstallaties). Deze binders mikken enerzijds op prefab of stortklaar beton voor structurele toepassingen in gewapend beton indien op basis van cement, en anderzijds op aardvochtig persbeton toepassingen (straatstenen, boordstenen, enz) indien op basis van carbonatatie.