Project

Ontwikkeling van geavanceerde fluorescentiemicroscopiemethodes voor het bestuderen van de structuur, het transport en de stabiliteit van nanomedicijnen voor gentherapie van het retinaal pigment epithelium.