Project

Een mixed-methods panel studie naar burnout bij jonge professionals in de gezondheidszorg: analyse, voorspelling en uitkomsten