Project

Bepalen van de omzettingsfactoren voor de berekening van effectieve dosissen vanuit DAP-metingen voor vasculaire radiologie en cardiologie