Project

Bepalen van de omzettingsfactoren voor de berekening van effectieve dosissen vanuit DAP-metingen voor vasculaire radiologie en cardiologie

Looptijd
01-04-2007 → 31-07-2008
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
  • Medicinal products
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
Trefwoorden
dosimetrie medische blootstelling radiologie cardiologie
 
Projectomschrijving

Naast bepaling van het dosis-oppervlakte product (DAP) laat berekening van de effectieve dosissen uit de DAP waarden evaluatie toe van de reëele stralingsrisico's verbonden aan medische blootstellingen. Het huidig project bestaat in het opstellen van conversatietabellen van DAP waarden naar effectieve dosis voor patiëntendosimetrie in de interventionele radiologie en cardiologie.