Project

Ethyleen-gerelateerd metabolisme in de reactietijdens en na overstroming van aardappel (Solanum tuberosum L.).