Project

Ethyleen-gerelateerd metabolisme in de reactietijdens en na overstroming van aardappel (Solanum tuberosum L.).

Looptijd
01-10-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
    • Plant genetics
Trefwoorden
overstroming ethyleen aardappel
 
Projectomschrijving

Een verhoogde frequentie aan overstromingen bedreigt de wereldwijde voedselzekerheid. Effecten van overstromingsstress op aardappel, een belangrijk gewas in Oeganda, zijn echter weinig gekend. In dit project wordt onderzoek verricht naar de gevolgen van overstroming op groei en ethyleen-gerelateerd metabolisme in aardappel. Kennis hieromtrent zal leiden tot betere inzichten in overstromingsbiologie en nieuwe strategieën om tolerante gewassen te verkrijgen.