Project

Is endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 betrokken in experimentele colitis en inflammatoire darmziekten?