Project

Remming van guanylyl cyclase C (GC‐C) activiteit voor het behandelen van secretoire diarree