Project

Coping met borstkanker: onderzoek naar de waarde en de effecten van het aanbod van psychosociale ondersteuning bij borstkankerpatiënten