Project

Ontwikkeling van synthesestrategieën voor fosfono-isoindolen en aanverwante heterocyclische fosfonaten