Project

Ontwikkeling van synthesestrategieën voor fosfono-isoindolen en aanverwante heterocyclische fosfonaten

Looptijd
01-10-2007 → 01-10-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
    • Other chemical sciences
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
Trefwoorden
fosfonaten heterocyclisch isoindolen
 
Projectomschrijving

De studie beoogt de ontwikkeling van nieuwe en vlotte toetredingswegen tot een klasse van azaheterocyclische fosfonaten die tot hiertoe nagenoeg volledig onbekend zijn. De studie omvat de verdere uitwerking van de katalysatorvrije fosfono-isoindoolsynthese en een uitgebreid reactiviteitsonderzoek. Azaheterocyclische fosfonaten worden onderzocht als mogelijke enzyminhibitoren voor agrochemisch (plantengroeiregulerend) en medicinaal (anti-invasief) belangrijke processen.