Project

ReMixT: Scheiding en recyclage van polymeren uit complexe textielstromen

Looptijd
01-10-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Separation technologies
    • Recycling
    • Polymer recycling
Trefwoorden
recyclage textiel solvent gebaseerde recyclage
 
Projectomschrijving

Een belangrijke sector voor kunststoffen is de textielsector, waar de recyclagegraad op dit moment nog lager ligt dan in andere kunststofsectoren zoals verpakkingen. Gezien vele textielstromen mengsels van polymeren zijn, is mechanische recyclage niet evident. Als alternatief kan textiel ook gerecycleerd worden via solvent-gebaseerde technologieën welke een scheiding van de diverse vezels en de verwijdering van additieven toelaten. Dit leidt tot zuivere polymeren die onmiddellijk kunnen ingezet worden als nieuwe grondstoffen. In dit project testen we verschillende groene groene solventen om selectief vezels uit gemengde textielstromen op te lossen. Ook testen we de kwaliteit van de afgescheiden en opgezuiverde polymeren in nieuwe toepassingen.