Project

Verbeteren van kwantitatieve onderzoeksmethoden in de socio-economie: een systematische analyse van stakeholder-evaluatie onderzoek

Code
BOF/STA/201909/046
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Agricultural and natural resource economics, environmental and ecological economics
    • Business-to-business marketing
    • Consumer behaviour
    • Design of experiments
Trefwoorden
systematische review meta-onderzoek stakeholder analyse agrovoeding kwantitatieve onderzoeksmethoden
 
Projectomschrijving

In lijn met mijn breed, empirisch expertiseveld rond kwantitatief onderzoek binnen de socio-economie, zal de focus van mijn onderzoeksproject liggen op methodologische verbeteringen en vernieuwingen in stakeholder-evaluatie in de agrovoedingssector, wat nauw aansluit bij het domein meta-onderzoek. In dit geval wens ik kennis te genereren rond keuzegedrag van actoren in de keten, waarbij zowel primaire als secundaire data onder de loep zal genomen worden. Meer in het bijzonder zullen methoden in studies door middel van systematische analyse geïdentificeerd en geëvalueerd worden, met specifieke aandacht voor meetinstrumenten en biases.  Daarnaast wordt deze analysetechniek zelf ook onderworpen aan een evaluatie teneinde protocollen voor systematische (review/meta) analyse in stakeholder-evaluatie te onderzoeken en beter te kunnen af te stemmen op socio-economische vraagstukken.

Dit onderzoek komt tegemoet aan de nood aan dergelijke kennis en protocollen in dit vakgebied, en speelt in op een groeiende interesse voor dergelijk onderzoek vanuit het beleidsveld. De resultaten zullen toelaten methodologische en empirische kennishiaten te identificeren en meta-inzichten te verkrijgen, die studies op microniveau zullen onderbouwen en valoriseren. Naast het bijdragen vanuit methodologisch perspectief, zal dit project ook de kennis over stakeholders' evaluatie van innovaties en praktijken in de agrovoedingssector verbeteren, en zodoende ook empirisch/theoretisch bijdragen.