Project

SAFE-Sport: voor een veilig sportklimaat in Vlaanderen

Acroniem
SAFE-Sport
Code
174X05623
Looptijd
15-12-2022 → 15-02-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Sports psychology
  • Applied psychology not elsewhere classified
 • Medical and health sciences
  • Public health sciences not elsewhere classified
  • Human movement and sports sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
grensoverschrijdend gedrag sport coaching
 
Projectomschrijving

Hoewel de meerderheid van de georganiseerde sporters van de vele gezondheids- en sociale voordelen van sport geniet (Bjørnarå et al., 2021), is de georganiseerde sport, net als andere maatschappelijke sectoren, een omgeving waarin grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden. Wil sport zijn positieve maatschappelijke rol ten volle kunnen blijven spelen, dan moet grensoverschrijdend gedrag op alle niveaus van de sport voorkomen worden. Hoewel er op internationaal en Vlaams beleidsniveau recentelijk acties genomen werden, kan de preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport nog verder versterkt worden. De laatste jaren lag de focus voornamelijk op het in kaart brengen van de aard en omvang van het probleem en op het installeren van meldkanalen. Dit heeft aanleiding gegeven tot heel wat waardevolle initiatieven die onder stimulans van Sport Vlaanderen en het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) in verschillende federaties worden uitgerold. Een noodzakelijke volgende stap is om de preventie van grensoverschrijdend gedrag verder uit te bouwen en te versterken. Het SAFE-Sport consortium wil hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Deze subsidieaanvraag heeft als doel om:

 • de mate van acceptatie en normalisatie van grensoverschrijdend gedrag door coaches en sporters in kaart te brengen om zo een constructieve dialoog tussen beide doelgroepen te stimuleren (WP1).
 • in kaart te brengen wat de kennis, bewustzijn, attitudes, normen en competenties van professionals in de sportersentourage zijn omtrent het detecteren van en reageren op grensoverschrijdend gedrag, om van daaruit tools te ontwikkelen om positief omstandersgedrag te stimuleren (WP2).
 • risico- en protectieve factoren bij Vlaamse gymnasten te detecteren om van daaruit preventieve initiatieven te ontwikkelen (WP3).