Project

Prijzen en hedgen van meerdimensionale afgeleide producten onder een multifactor Lévymodel