Project

De structuur van semantische netwerken in vertaal den niet-vertaald Belgisch Nederlands. Een corpusvertaalkundig onderzoek naar prototypiciteitseffecten en het semantisch bereid van polyseme en bijna-synonieme lexemen.