Project

De structuur van semantische netwerken in vertaal den niet-vertaald Belgisch Nederlands. Een corpusvertaalkundig onderzoek naar prototypiciteitseffecten en het semantisch bereid van polyseme en bijna-synonieme lexemen.

Looptijd
15-10-2012 → 31-12-2016
Financiering
Institutionele werkingstoelagen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary studies
    • Theory and methodology of language studies
Trefwoorden
belgisch nederlands
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar