Project

Proteoom-brede analyse van eiwitfragmentexpresseerbaarheid