Project

Geweld, Publieke orde en de staat in Zuid - Azië: Het begrijpen van de rol van politiek geweld in bestuur in Bangladesh 

Looptijd
01-02-2015 → 30-11-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
  • Social sciences
    • Other social sciences
 
Projectomschrijving

onderzoeksproject wil de rol van niet-statelijke gewapende actoren in het vormgeven van bestuur in Bangladesh onderzoeken. Vertrekkend van een niet-normatieve benadering van zowel politiek geweld als bestuur en gebruikmakkend van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes, wil dit project bijdragen tot een beter begrip van de rol van geweld in dagdagelijks bestuur en het functioneren van de staat in Zuid-Azië.