Project

De rol van een buffer aan financiële middelen en menselijk kapitaal binnen niet-beursgenoteerde ondernemingen

Code
3E007611
Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
buffers ondernemerschap performantie
 
Projectomschrijving

Zowel binnen de wetenschappelijke literatuur als in de praktijk bestaan er tegengestelde visies omtrent de waarde van een buffer aan middelen. Binnen dit onderzoeksproject gaan we de impact na van een financiële buffer, een buffer aan menselijk kapitaal en de interactie tussen beide op de performantie van bedrijven. Hiervoor maken we gebruik van een longitudinale databank van Europese technologische ondernemingen.