Project

BIOLEUM: Brandstoffen en chemicaliën door snelle pyrolyse van biomassa

Acroniem
BIOLEUM_1
Code
179J11014
Looptijd
01-05-2014 → 30-04-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Thermal analysis
Trefwoorden
biomassa pyrolyse
 
Projectomschrijving

Het project bevat de volgende valorisatiedoelstellingen:
- Het aanbieden van een geïntegreerde technologie die het mogelijk maakt brandstoffen te produceren via biomassa pyrolyse.
- Nieuwe scheidingstechnieken op basis van geoptimaliseerde metal organic frameworks (MOFs) om selectief waardevolle componenten uit de geproduceerde bio-olie af te scheiden.
- Nieuwe reactortechnologie gebaseerd op de vortextechnologie voor de omzetting van biomassa tot energiedragers, chemicaliën en brandstoffen
- Methodologie voor de genetische modificatie van planten met geoptimaliseerde lignocellulose samenstelling voor de beoogde toepassingen.
- Simulatiecodes voor biomassa pyrolyse.
- Katalytische materialen met optimale katalytische eigenschappen voor hydrodexygenering van bio-olie en katalytische pyrolyse.