Project

Consultancy overeenkomst ERANID project call

Code
12D08914
Looptijd
01-03-2014 → 15-09-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health psychology
    • Orthopedagogics and special education not elsewhere classified
    • Punishment and criminal justice
Trefwoorden
drugsonderzoek
 
Projectomschrijving

Onder begeleiding van de DWTI, zal consultant de volgende werkzaamheden te verstrekken: Taak 3.2 Strategic Research Agenda (Task leader BELSPO) - uittreksel uit de Beschrijving van de werkzaamheden verbonden aan de subsidieovereenkomst De uitkomsten van de taak 3.1 - de lange lijst van onderzoeksprioriteiten - zal dan geanalyseerd en opgesteld volgens een aantal methodologische criteria (afhankelijk van hun regionale / Europese toegevoegde waarde, hun transversaliteit de onderliggende multidisciplinaire aanpak vereist, volgens de klassieke vraag divisie / toebrenging, hun aanwezigheid in verschillende landen en dus hun "Prioriteit " ....), resulterend in een ontwerp-Strategic Research Agenda (SRA). De SRA is samengesteld uit onderzoeksthema's samengesteld op basis van de lange lijst van prioriteiten voor onderzoek (output van taak 3.1) dat er nader onderzoek in het licht van het volgende nodig: - Past gefinancierd onderzoek - de huidige geneesmiddelen strategieën en Actie Plant op nationaal en EU-niveau - Nationaal discussies over prioriteiten - Aanvullende criteria zoals die bedoeld in de DOW en uiteindelijk andere die zullen ontstaan ​​uit data-analyse