Project

Endogene vorming en metabolisme van glucocorticoïden bij rundvee

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary public health and food safety
Trefwoorden
rundvee U-HPLC-HRMS glucocorticoïden in vitro digestie in vivo metabolisme
 
Projectomschrijving

Tijdens dit project wordt een identificatie beoogd van de glucocorticoïden, die bij rundvee op endogene wijze gevormd kunnen worden. Hiertoe wordt een lange termijn stabiliteitsstudie, in vitro pens- en colondigesties en het in vivo metabolisme van glucocorticoïden nagegaan. Met deze informatie wordt een mogelijke biomerker gekarakteriseerd.