Project

Een kritische analyse van het methodologisch statuut van evolutionaire verklaringen voor het ontstaan en de mogelijke functies van kunst