Project

Een kritische analyse van het methodologisch statuut van evolutionaire verklaringen voor het ontstaan en de mogelijke functies van kunst

Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Philosophy
    • Art studies and sciences
Trefwoorden
esthetica kunst interdisciplinariteit methodologie evolutietheorie
 
Projectomschrijving

Sinds de laatste decennia worden culturele en sociale fenomenen zoals kunst, religie, taal en moraliteit toenemend vanuit evolutionair oogpunt bestudeerd. Er kunnen zich echter methodologische problemen voordoen bij de toepassing van een biologische theorie op deze onderwerpen. Het doel van dit onderzoek, met kunst als gevalsstudie, is moeilijkheden en mogelijkheden in kaart te brengen om zowel de studie van dergelijke fenomenen als de uitbreiding van het onderzoekskader van evolutietheorie te bevorderen.