Project

‘BELEIDSMATIGE OPPORTUNITEITEN IN HET LICHT VAN DE BEVOEGDHEIDS-OVERDRACHTEN BINNEN HET BELEIDSDOMEIN WERK – FOCUS OP DE DOELGROEPKORTINGEN’