Project

‘BELEIDSMATIGE OPPORTUNITEITEN IN HET LICHT VAN DE BEVOEGDHEIDS-OVERDRACHTEN BINNEN HET BELEIDSDOMEIN WERK – FOCUS OP DE DOELGROEPKORTINGEN’

Looptijd
20-12-2012 → 30-04-2013
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
werkgelegendheidsbeleid Vlinderakkoord doelgroepkrotingen
 
Projectomschrijving

Op 11 oktober 2011 werd op federaal niveau het Institutioneel Akkoord voor de zesde Staatshervorming, beter gekend als het Vlinderakkoord, gesloten. Door dit akkoord verschuiven er belangrijke bevoegdheden, middelen en instrumenten naar de gemeenschappen en gewesten. De bevoegdheden inzake arbeidsmarkt die in het kader van de zesde staatshervorming worden geregionaliseerd, hebben zowel betrekking op het activeringsbeleid als het werkgelegenheidsbeleid, het vormings- en opleidingsbeleid en de economische migratie. Dit onderzoeksvoorstel spitst zich toe op de bevoegdheidsoverdracht van de maatregelen in het kader van het werkgelegenheidsbeleid, en nog meer specifiek op de doelgroepverminderingen.