Project

Voorstudie voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van glastuinbouw, ecologisch verantwoorde bosuitbreiding en bescherming open ruimte rond Sint-Katelijne-Waver