Project

Voorstudie voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van glastuinbouw, ecologisch verantwoorde bosuitbreiding en bescherming open ruimte rond Sint-Katelijne-Waver

Looptijd
28-05-2009 → 31-07-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Structural engineering
    • Other civil and building engineering
Trefwoorden
glastuinbouw
 
Projectomschrijving

De voorstudie voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van glastuinbouw samen met ecologisch verantwoorde bosuitbreiding en bescherming van de open ruimte rond Sint-Katelijne-Waver vindt zijn oorsprong in het proces van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur met de moeizame zoektocht naar een evenwicht tussen ontwikkelingskansen voor de glastuinbouw enerzijds en de bescherming van de open ruimte alsook de ontwikkelingskansen voor ecologische bosuitbreiding anderzijds in de regio Sint-Katelijne-Waver. Daarom is een apart gebiedsgericht proces opgestart om in deze regio een duidelijk zicht te krijgen op de ontwikkelingsperspectieven voor de diverse actoren en functies in de open ruimte (glastuinbouw, ecologische bosuitbreiding, grondgebonden landbouw).
Het doel van de studie is gericht op het aanreiken van voldoende informatie in functie van de eventuele opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze regio.