Project

Gas en Vloeistof Hold-Up en Uitwisseling in Drie Fasen Laboratoriumreactoren voor het Opmeten van Intrinsieke Kinetiek.